Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy

 

Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Obecné nařízení EU

 

Obecné nařízení EU

 
 
 
V Úředním věstníku Evropské unie byly dne 4. května 2016 zveřejněny obecné nařízení o ochraně osobních údajů a trestněprávní směrnice. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, na jehož přípravě se Česká republika od roku 2012 podílela, má celoevropskou působnost a v ČR i v ostatních členských státech EU nabude účinnosti v květnu 2018.

Níže jsou připojeny dva dokumenty, jejichž cílem je usnadnit práci s obecným nařízením (rejstřík a převodní tabulka). Materiály vypracovala PhDr. Miroslava Matoušová, odborný rada v oddělení legislativním Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Rejstřík k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů
Převodní tabulka: zákon o ochraně osobních údajů - obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Pro rychlejší orientaci v obecném nařízení a trestněprávní směrnici je na následujících odkazech k dispozici obsah obecného nařízení o ochraně osobních údajů (rovněž v angličtině a němčině) a obsah trestněprávní směrnice.


Informace k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení je souborem pravidel pro digitální společnost, který by měl být používán jednotně v celé EU. Obecné nařízení přebírá všechny zásady, na nichž evropský systém ochrany osobních údajů stojí a stanoví, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji. V nařízení se promítá dvacet let praxe ochrany osobních údajů v Evropské unii.

V souladu s tím obecné nařízení dále rozvíjí a posiluje práva subjektu údajů, a to v obou složkách: mít (získávat) informace o tom, které jeho údaje jsou zpracovávány a proč a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu jim odporujícího. Obecné nařízení klade systematicky důraz na vymahatelnost práv subjektu údajů a povinností správců (subjektů odpovědných za zpracování). Obsahuje proto propracovanější a náročnější pravidla pro správce a zpracovatele a současně posiluje a vymáhá od nich výrazně aktivnější přístup; před zahájením nového zpracování je třeba posoudit vliv jednotlivých zpracování na ochranu osobních údajů a za určitých podmínek si vyžádat předběžnou konzultaci u příslušného dozorového úřadu. Klíčem k nastavování povinností pro správce je rizikovost, která je samozřejmě dovozována z rozsahu zpracování, zpracovávaných osobních údajů a používaných technologií.

Správci a zpracovatelé jsou za určitých podmínek povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Podrobněji jsou stanoveny povinnosti při zabezpečení zpracování a nově je zavedena povinnost ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a dotčeným subjektům údajů.

Obecné nařízení výslovně upravuje nezávislost, obecné podmínky pro členy, úkoly a pravomoci dozorových úřadů v členských státech Evropské unie a vzájemnou spolupráci těchto dozorových úřadů. Jednotný je také přístup k sankcím, včetně horní hranice pokut.

V rámci přípravy na účinnost nového nařízení se zástupci Úřadu podílejí na pracích jak na evropské úrovni (WP29), tak i na národní úrovni, kde spolupracují s Úřadem vlády a s Ministerstvem vnitra.


Pracovní skupina WP29 vydala tři dokumenty k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů


Evropská komise k problematice obecného nařízení o ochraně osobních údajů zveřejnila na svých webových stránkách sadu informačních brožur. Dostupné ve více jazykových verzích, vč. češtiny.


Přehledné informace, jaké změny přinese nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů malým a středním podnikům, přináší brožura Evropské komise. Ke stažení v podobě pdf (více jazykových mutací) nebo aplikace.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Základní odkazy > Obecné nařízení EU

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém