Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv

 

Obsah povinnosti mlčenlivosti

 

 
 
Obviněná je zaměstnankyní zpracovatele osobních údajů, z čehož jí vyplývá povinnost stanovená v § 15 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. V rámci své pracovní činnosti může sdělovat osobní údaje pouze samotným subjektům údajů, zejména tedy klientům advokátky JUDr. K. Sdělení či zpřístupnění informací jiným osobám, a to jakýmkoliv způsobem, je již třeba považovat za sdělení osobních údajů neoprávněnému subjektu, a tedy za porušení povinnosti mlčenlivosti. Podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb. je přestupek spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl. V daném případě obviněná z přestupku měla a mohla vědět, že mezi časopisy, starými papíry a starou odbornou literaturou, kterou vyhazovala do kontejneru, mohou být i dokumenty obsahující osobní údaje. Složky s dokumentací prý přehlédla, rozhodně to nebyl její úmysl. Obviněná však měla a mohla vědět, že pokud do kontejneru, byť neúmyslně, vyhodí listiny obsahující osobní údaje, může dojít k jejich nalezení neoprávněnou osobou a k jejímu seznámení se s osobními údaji. Podle § 4 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb. se jednáním rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých osobních poměrů povinen. V tomto případě se jedná o povinnost obviněné při vyhazování starých papírů z archivu advokátní kanceláře do kontejneru pečlivě zkontrolovat, jestli některý z nich neobsahuje osobní údaje. Obviněná z přestupku sice svůj čin podle svých slov nespáchala úmyslně, stalo se tak pouhou nedbalostí, v tomto případě je však nutno přihlížet zejména k následku, tedy k tomu, že zaviněním obviněné se s osobními údaji uvedenými v listinách seznámily neoprávněné osoby. K formě zavinění proto správní orgán přihlédl pouze při stanovení výše sankce. (čj. SPR-3920/10)
 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém