Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Publikace > Anotace

 

Ochrana osobních údajů, P. Mates, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2002

 
 
 

Publikace je členěna do dvou částí, jejichž názvy označují dvě základní práva občana demokratické společnosti, jejichž vyvažování je jedním z klíčových východisek problematiky, které je publikace věnována: Právo na informace a Ochrana osobních údajů.

V první části autor přibližuje historický vývoj i současný stav právní úpravy práva na informace ve světě i v České republice, dává odpověď na otázku, které informace mají být zveřejňovány, a věnuje se i právu na informace o životním prostředí.

Ve druhé části se autor nejprve zabývá právem na soukromí, z něhož se vydělilo zvláštní právo na ochranu osobních údajů, které bylo nakonec uznáno jako zcela samostatné právo. Je zde načrtnut jeho vývoj v Evropě i v České republice včetně charakteristiky základních mezinárodních právních dokumentů. Jednotlivá ustanovení českého zákona o ochraně osobních údajů jsou komentována a objasňována s použitím praktických příkladů. Komentovány jsou i některé velmi významné zvláštní úpravy zpracování osobních údajů, např. v zákonech o Policii ČR, o bankách, o pojišťovnictví a o telekomunikacích.

Publikace může posloužit nejširší veřejnosti pro základní orientaci v problematice ochrany osobních údajů.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Publikace > Anotace > Ochrana osobních údajů, P. Mates, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2002

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém