Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Publikace > Anotace > Ochrana osobních údajů, P. Mates, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2002

 

Ochrana osobních údajů, P. Mates, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2002

 
 
 

Publikace je členěna do dvou částí, jejichž názvy označují dvě základní práva občana demokratické společnosti, jejichž vyvažování je jedním z klíčových východisek problematiky, které je publikace věnována: Právo na informace a Ochrana osobních údajů.

V první části autor přibližuje historický vývoj i současný stav právní úpravy práva na informace ve světě i v České republice, dává odpověď na otázku, které informace mají být zveřejňovány, a věnuje se i právu na informace o životním prostředí.

Ve druhé části se autor nejprve zabývá právem na soukromí, z něhož se vydělilo zvláštní právo na ochranu osobních údajů, které bylo nakonec uznáno jako zcela samostatné právo. Je zde načrtnut jeho vývoj v Evropě i v České republice včetně charakteristiky základních mezinárodních právních dokumentů. Jednotlivá ustanovení českého zákona o ochraně osobních údajů jsou komentována a objasňována s použitím praktických příkladů. Komentovány jsou i některé velmi významné zvláštní úpravy zpracování osobních údajů, např. v zákonech o Policii ČR, o bankách, o pojišťovnictví a o telekomunikacích.

Publikace může posloužit nejširší veřejnosti pro základní orientaci v problematice ochrany osobních údajů.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Publikace > Anotace > Ochrana osobních údajů, P. Mates, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2002

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém