Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Publikace > Anotace

 

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi, V. Bartík, E. Janečková, Nakladatelství LINDE, 2009 (1. vydání), 2010 (2. vydání), 2013 (3. vydání), 2016 (4. vydání - nakladatelství Wolters Kluwer)

 
 
 
Publikace je zaměřena na vybrané otázky ochrany osobních údajů. Přestože je ochrana osobních údajů v českém právním řádu relativně novým fenoménem, zasahuje do většiny oblastí lidského života, a v různých podobách se tak dotýká prakticky všech osob, ať už se nacházejí v pozici správce, který zpracovává osobní údaje, nebo v pozici subjektu údajů, jehož údaje jsou zpracovávány. Kniha je orientována spíše prakticky a klade si za cíl upozornit na některá úskalí, která mohou při zpracování osobních údajů nastat v situacích, s nimiž se denně setkáváme. Mimo jiné jsou popsány vybrané oblasti z činnosti obcí, kdy zpracování osobních údajů může narušit soukromí občanů, pozornost je věnována také oblasti pracovněprávních vztahů včetně možnosti monitorování činnosti pracovníků kamerovými a jinými systémy. Rozebrány jsou rovněž některé otázky ochrany osobních údajů při správě bytového a domovního fondu, v oblastech bankovnictví či zdravotnictví. Publikace samostatně rozebírá nakládání s rodnými čísly občanů a jejich využívání v některých vybraných oblastech a také se věnuje některým zdánlivě okrajovým problémům ochrany a zpracování osobních údajů, jako je např. využívání a jiné zpracovávání osobních údajů při marketingu a nabízení obchodu a služeb, a to včetně monitoringu telefonních kontaktů, využívání osobních údajů při některých úkonech exekutorů, a některé další. Publikace je tak určena všem, kteří v popisovaných oborech pracují nebo jsou jimi v běžném životě dotčeni. Kniha také obsahuje odkazy na judikaturu, jež se popisovaných oblastí týká.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Publikace > Anotace > Ochrana osobních údajů v aplikační praxi, V. Bartík, E. Janečková, Nakladatelství LINDE, 2009 (1. vydání), 2010 (2. vydání), 2013 (3. vydání), 2016 (4. vydání - nakladatelství Wolters Kluwer)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém