Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Publikace > Anotace

 

Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích, M. Matoušová a kolektiv, Praha, Vydavatelství ASPI Publishing, 2004

 
 
 
Vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů je v životě české společnosti stále ještě poměrně novým tématem, je s ní spojena řada pochybností a také některé nejasnosti. Základním právním předpisem v této oblasti je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Ten byl, například jen v roce 2004, dvakrát novelizován. Vydání příručky, která především formou otázek z praxe provádí čtenáře problematikou ochrany osobních údajů a soukromí bylo přirozeně vítaným počinem.

Třiasedmdesát otázek a odpovědí je uspořádáno do pěti základních tematických okruhů. Otázky jsou rozděleny podle zaměření na ochranu osobních údajů v právním řádu České republiky, dále na postavení a práva jednotlivců, povinnosti při zpracování osobních údajů, kontroly a sankce a vybrané aplikační problémy. Pro větší přehlednost je text po straně opatřen margináliemi, které čtenáři umožňují dobrou a rychlou orientaci v poskytovaných informacích.

Struktura otázek a odpovědí je zpravidla následující: Všechny dotazy jsou opatřeny číslem, k nim je pak uvedena důkladně zpracovaná odpověď a navíc - ve většině případů - také několik citací z ustanovení, která se dotazu týkají.

K hlubšímu a aktivnějšímu osvojení pojednávané látky vhodně napomáhá závěrečný test znalostí.

Publikaci doplňuje řada příloh (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, směrnice Evropského parlamentu a rady č. 95/46/ES, Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, Formuláře pro Oznámení o zpracování osobních údajů a další) a rejstřík pojmů.

Jako bohatý informační zdroj poslouží laikům a studentům, ale nepochybně i odborníkům.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Publikace > Anotace > Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích, M. Matoušová a kolektiv, Praha, Vydavatelství ASPI Publishing, 2004

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém