Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, J. Morávek, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2013

 
 
 

Publikace si klade za cíl podat komplexní rozbor problematiky zpracování osobních údajů v souvislosti s realizací pracovněprávních vztahů; to vše ve světle obecné materie zpracování osobních údajů. Jejím prostřednictvím je předkládán klíč ke správnému pochopení a uchopení ochrany osobních údajů. Přibližuje účel a smysl právní úpravy, historické konsekvence, prameny mezinárodního práva, právní úpravy EU a předkládá komentář k zákonu o ochraně osobních údajů (včetně přehledu relevantní judikatury).

Publikace se nevyhýbá aktuálním problémům, jako je sledování zaměstnanců na pracovišti s využitím moderních sledovacích prostředků, obsah osobního spisu, podoba vstupního dotazníku atd., kdy se při jejich řešení autor velice obratně vypořádává s problémy, které přináší v oblasti zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích soužití obecného zákona o ochraně osobních údajů a pracovněprávních předpisů.

Publikaci uvítají nejen odborníci zabývající se touto problematikou, zaujme i širší odbornou veřejnost, která v ní najde návrhy řešení problémových otázek souvisejících právě s ochranou soukromí a ochranou před neoprávněným zásahem při zpracování osobních údajů, a to ve vazbě na oblast pracovního práva.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Publikace > Anotace > Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, J. Morávek, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2013

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém