Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Ochrana osobních údajů - archiv dokumentů

ČT 1, Dobré ráno s Českou televizí, 27. 4. 2006
Rozhovor s předsedou ÚOOÚ Igorem Němcem - otázky kladl Jakub Železný

 
 
 

ČT 1 - Dobré ráno s Českou televizí

27.4.2006


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ve studiu je teď předseda Úřadu na ochranu osobních údajů Igor Němec. Dobré ráno vám přeji.


Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Dobré ráno.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Váš úřad dnes zveřejňuje výroční zprávu za rok 2005. Co je v ní z vašeho hlediska nejpodstatnější?


Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak, já bych řekl, že nejpodstatnější je celkový duch té zprávy, protože se ukazuje, že počet, problematika ochrany soukromí v této zemi extrémně narůstá. Například, když se podíváme na součet stížností a podnětů, které na úřad přišly jenom za poslední čtvrt rok, tak je to 1350, což je obrovské číslo. To znamená jakoby, nevím, jestli je to dobře nebo špatně...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Právě to je otázka.


Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Ale v každém případě po té stránce dobré je to, že si občané uvědomují, že míra nebezpečí, že jim bude narušeno soukromí, roste.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Na to jsem se chtěl právě zeptat, jestli je dobře nebo špatně, že si lidé víc stěžují na něco. Na jednu stranu znamená to, že možná ty problémy narůstaly, na druhou stranu, jak jste říkal, je možná dobře, že Češi si říkají moje soukromí je velmi, velmi...


Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Je to hodnota, souvisí to se svobodu a chceme si ji chránit.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Narůstá také počet stížností na státní orgány, anebo na orgány místní samosprávy, na narušování soukromí ze strany těch, kteří by ho také měli ctít?


Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
V tomto smyslu asi počet stížností nenarůstá, spíše bych řekl, narůstá trochu znepokojení našeho úřadu, protože se schvaluje řada zákonů v Poslanecké sněmovně, které jakoby si stanovují výjimky z našeho zákona na ochranu soukromí a tím pádem se rozšiřuje možnost, jak stát může zpracovávat osobní údaje občanů.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Mimochodem, včera poslanci přijali to ustanovení o tom, že by policie mohla v závažných případech odebírat DNA i násilím, to je něco, čím, nevím, jestli se bude zabývat váš úřad, ale možná to spadá do vaší kompetence, tak váš komentář k tomu.


Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak určitě DNA je biometrický údaj, což je osobní údaj, je to jako otisk prstu a podobně. Já neznám přesné to znění, jak to poslanci včera schválili, ale v každém případě u trestných činů, u závažných trestných činů samozřejmě otisk prstu se taky asi bere násilím, nebo neznám tu proceduru, tak DNA, si myslím, v tomto je to asi v pořádku. Pokud by ovšem chtěl někdo vytvořit registr občanů, všech občanů s DNA, tak to bysme velmi protestovali.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jednou z těch kauz, myslím, že je to i kauza, která je v té vaší zprávě zmíněna. Tam byla situace kolem prověrek pilotů a vůbec zaměstnanců leteckých společností. Ti si opakovaně stěžovali na to, že zaměstnavatel po nich chce opravdu velmi detailní údaje, detailní údaje o jejich soukromí, i o jejich intimním životě. Už se vlastně vyřešila tahle záležitost?


Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak já si myslím, že ta záležitost se vyřešila pozitivně. Musíme si uvědomit, že náš úřad má několik funkcí. Jedna věc je postihovat ti, kteří porušují zákony, ale také preventivní. A tady toto bych zařadil mezi úspěchy našeho úřadu, protože my jsme se vlastně pilotů zastali v tom smyslu, že ta invaze do soukromí neodpovídá tomu účelu, který je po těch pilotech požadován a vlastně to vedlo až ke změně zákona, protože ze začátku měli, původně v zákoně bylo napsáno, že musí se podrobit až 1400 pilotů prověrkám, těm nejpřísnějším prověrkám Národního bezpečnostního úřadu a toto naštěstí zmizelo, takže to považujeme trošku za úspěch, že se nám podařili preventivně ovlivnit poslance ve smyslu ochrany soukromí našich občanů.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A pokud se týká té, řekněme, represe, víte třeba jak vysoké pokuty jste nejvíc, nejčastěji udělili?


Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak, my udělujeme řadu typů pokut, asi největší pokuta, kterou jsme udělili, je tři a půl milionu korun. Byla jedné bance. Nicméně i menším subjektům typu tři sta tisíc korun pokuta za to, jednomu řetězci hotelovému, který okopíroval občanské průkazy, zpracovával osobní údaje i v jiném účelu, než je ubytování hostů a podobně.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jak vlastně prokazujete třeba hotelovému řetězci, že ty údaje, které zpracovává a které určitě potřebuje pro ubytování, protože potřebuje vědět, kdo v jeho zařízení bydlí, že je třeba může použít nebo zneužít k něčemu jinému?


Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Na to mám přesnou metodiku zpracovanou, dokonce ji máme napsanou i zčásti v zákoně. My máme inspektory, těch inspektorů je sedm, které mají k dispozici inspektoráty a provádějí tyto prověrky a řekl bych, že mají dostatečné a poměrně vysoké kompetence a pravomoce.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
No, a poslední věc. Máte pocit tedy, že v roce 2006 budete méně práce nebo naopak více, protože vy jste říkal, že to narůstá, takže?


Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Já jsem si jist, že budeme mít více práce. Není to jenom v České republiky, je to v Evropě. Problematika soukromí a ohrožení ztráty soukromí s rozvojem technologií prostě narůstá a bude to téma 21. století.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A když to bude téma třeba po někoho, kdo se teď dívá na náš rozhovor a chtěl by si k tomuto tématu najít víc informací, tak byste ho odkázal na vaše internetové stránky?


Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Ano, odkázal bych ho na naše internetové stránky www.uoou.cz.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A tam najde třeba i znění zákonů, které se týkají ochrany osobních údajů a vůbec ochrany soukromí?


Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Samozřejmě zákony, judikaturu, případy, které jsme šetřili, i návod, i vysvětlení některých pojmů, které souvisí s ochranou osobních údajů.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Takže asi popřejeme Čechům, aby si své osobní údaje a svoje soukromí chránili ještě více i v roce 2006. Já vám děkuji, že jste přišel do dnešního Dobrého rána. Na shledanou.


Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Děkuju za pozvání.

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém