Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Pokyny Sboru

 

Ochrana soukromí v elektronických sítích

 
 
 

V poslední době věnuje Evropská unie velkou pozornost tzv. "telekomunikačnímu balíku", což je řada legislativních návrhů, kterými se snaží již existující regulatorní rámec pro evropské telekomunikace adaptovat na potřeby rozvoje informačních technologií a informační společnosti obecně.

Významné místo mezi těmito návrhy má připravovaná Směrnice Evropského parlamentu a Rady, týkající se zpracování osobních údajů a ochrany soukromí v sektoru elektronických komunikací (někdy též označovaná jako Směrnice o zpracování údajů osobní povahy - Directive on the processing of data of a personal nature). V podmínkách rozvíjející se informační společnosti, tedy v podstatě všudypřítomného Internetu, by se pomocí této směrnice měla prosazovat ochrana osobních údajů jakožto jeden z hlavních principů klasického práva jednotlivce na soukromí, obsaženého ve všech základních evropských dokumentech týkajících se lidských práv a svobod.

Návrh směrnice se snaží prosazovat řadu principů, jako je např.

  • zásada neutrality z hlediska komunikačních technologií (a poskytovatelů služeb), na které se její předpisy budou vztahovat - především povinnost poskytovatele služeb informovat uživatele o použití jeho osobních údajů,
  • zásada souhlasu uživatelů s technologií použitou k lokalizaci jejich údajů,
  • právo spotřebitelů určit zda a do jaké míry se jeho údaje mohou objevit na adresářích,
  • zásada "opt-in" při nevyžádaném oslovení z přímého marketingu, založená na volbě uživatele, zda zprávu přijmout.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Zahraničí > Informace ze světa > Ochrana soukromí v elektronických sítích

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém