Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Publikace > Anotace

 

Ochrana utajovaných skutečností, Rudolf Musil, Praha, Eurounion, 2001

 
 
 

Ochrana státního tajemství patří k důležité součásti bezpečnostní problematiky, a setkává se s ní při své praxi řada úřadů a organizací. Ačkoli zdaleka nejde o problematiku novou, která by vznikla až po roce 1989, přístup k ní je zcela nový. Tato kniha z praktického i teoretického hlediska pojednává o námětu utajovaných skutečností velmi podrobně a v záběru, který dosud v našich podmínkách nebyl učiněn.

Je na místě zdůraznit, že kniha není pojata jako běžný komentář textu zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a příslušných vyhlášek. Autorovi nešlo ani o prostý výčet činností, které fyzická nebo právnická osoba musí udělat, aby naplnila podmínky pro získání určitého osvědčení či potvrzení. Informace, které čtenář v této příručce najde, přesahují rámec utajovaných skutečností a v mnoha ohledech poukazují na důležitost a význam bezpečnosti podniků, úřadů a informací (tedy nikoli pouze utajovaných skutečností) v dnešním světě, zejména například ve sféře obchodu.

Publikace je členěna do čtyř základních částí: I. Utajované skutečnosti; II. Bezpečnostní prověrka; III. Ochrana utajovaných skutečností; IV. Přílohy.

Autor sice význam bezpečnosti a bezpečnostního chování organizací nezveličuje, poukazuje však také na to, že úspěšné firmy význam řešení bezpečnostních otázek pro fungování organizace pochopily.

V poslední době převažuje v ČR názor, že řešení bezpečnostní problematiky v organizacích není nenávratnou nákladovou položkou, která by jen zvyšovala náklady organizací, ale že její kladný přínos nad těmito náklady převažuje. Smyslem vyřešení bezpečnostních otázek je přispívat nejenom k úspěšnému rozvoji a stabilitě konkrétní organizace, ale také k větší stabilitě celé naší společnosti i k rozvoji celkové bezpečnostní kultury.

Kniha je, kromě všech, kterých se tato problematika bezprostředně týká, určena i širšímu okruhu čtenářů (např. studentů, manažerů, novinářů apod.).

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Publikace > Anotace > Ochrana utajovaných skutečností, Rudolf Musil, Praha, Eurounion, 2001

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém