Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra - zabezpečení osobních údajů zpracovávaných v rámci správních řízení

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. se zaměřením na zabezpečení osobních údajů zpracovávaných v rámci správních řízení vedených Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Úřad zjistil, že zaměstnankyně kontrolované osoby pořídila při výslechu svědka kopii jeho občanského průkazu a kopii jeho průkazu o povolení k trvalému pobytu, které založila společně s protokolem o svědecké výpovědi do spisů vedených ve věci řízení o vydání zaměstnanecké karty. Ve dvou případech poté došlo, při seznámení účastníků řízení s obsahem spisů, ke zpřístupnění těchto kopií (a tedy osobních údajů svědka) účastníkům řízení.

Současně Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba přijala a realizovala dostatečná technicko-organizační opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů. Předmětný incident tedy nebyl způsoben absencí či nedostatečností opatření na straně kontrolované osoby, ale pochybením zaměstnankyně kontrolované osoby. Úřad tedy zjistil porušení § 14 zákona č. 101/2000 Sb. (zpracování za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném), které ovšem není přestupkem. Takové pochybení zaměstnanců musí být proto řešeno v rámci pracovněprávního vztahu.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra - zabezpečení osobních údajů zpracovávaných v rámci správních řízení

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém