Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2000

 

Spolupráce dozorových orgánů a EDPS

 
 
 

Souhrnné informace o Schengenu

Euroskop.cz

Schengen, borders and visa (europa.eu) 


Ministerstvo vnitra

www.mvcr.cz/eu-schengen.aspx

 

Policie České republiky

Schengenský informační systém:

https://www.policie.cz/clanek/vyrizovani-zadosti-o-informovani-o-osobnich-udajich-829833.aspx

Vyřizování žádostí týkajících se práv subjektů údajů:

www.policie.cz/clanek/vyrizovani-zadosti-o-informovani-o-osobnich-udajich-829833.aspx

 

Národní úřady pro ochranu osobních údajů

V každém členském státě schengenského systému musí být v souladu s čl. 60 Rozhodnutí Rady 2007/533/SVV o zřízení, provozování a využívání SIS II a čl. 44 Nařízení 1987/2006 o zřízení, provozu a využívání SIS II zřízen nezávislý vnitrostátní orgán dozoru oprávněný  sledovat zákonnost zpracování osobních údajů v SIS II na svém území a jejich předávání mimo své území, včetně výměny a dalšího zpracování doplňujících informací. V České republice je tímto orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů. Vnitrostátní orgán dozoru je oprávněn provádět dozor nad zpracováním osobních údajů v národní části Schegenského informačního systému (SIS II) a pověřený garancí dodržování práv subjektů údajů. Způsob, jakým je možné v konkrétním členském státě uplatnit svá práva ve vztahu k SIS, je popsán v dokumentu umístěném v Příručka pro výkon práva na přístup k údajům v SIS.


Spolupráce mezi vnitrostátními orgány dozoru a Evropským inspektorem ochrany osobních údajů

Při dozoru nad zpracováním osobních údajů v rámci schengenského prostoru spolupracuje Úřad pro ochranu osobních údajů s vnitrostátní orgány dozoru ostatních členských států a s Evropským inspektorem ochrany údajů (EDPS).

 
Více informací o této spolupráci naleznete (v anglickém jazyce) na webových stránkách EDPS.  


Odkazy na národní dozorové orgány členských a přidružených států

V současné době je spolupráce realizována v rámci následujících koordinačních dozorových skupin:

Koordinační skupina pro Schengenský informační systém druhé generace (SIS II SCG):
SIS II Supervision Coordination Group


Koordinační skupina pro dozor nad Vízovým informačním systémem (VIS SCG):
VIS Supervision Coordination Group


Koordinační skupina pro Celní informační systém (CIS SCG):

CIS Supervision Coordination Group

Koordinační skupina pro dozor nad databází Eurodac:

Eurodac Supervision Coordination Group


Výbor pro koordinovaný dozor (CSC)

Do působnosti Výboru pro koordinační dozor (CSC) aktuálně spadá dohled nad Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) a agenturami Eurojust a Europol. Předpokládá se postupné převzetí agend, které v současné době vykonávají výše uvedené koordinační skupiny, a dále rozšíření působnosti o dozor nad nově vznikajícími informačními systémy (např. Entry/Exit System). 

Pro technické zajištění provozu velkých informačních systémů, jakými jsou i SIS II, VIS nebo EURODAC, byla zřízena Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů , jejíž činnost je upravena v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.1077/2011 ze dne 25. října, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Více informací o agentuře naleznete například zde:

http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/eu-lisa/index_cs.htm

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > Spolupráce dozorových orgánů a EDPS

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém