Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Životopis předsedy Úřadu

 
 
 

Mgr. Jiří Kaucký (*1973) 

obrázek

Vzdělání 

Po absolvování Gymnázia Oty Pavla v Praze vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.


Profesní zkušenosti

od září 2020 předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

1997 – 2020 Ministerstvo vnitra ČR

 • ředitel odboru správního
 • státní tajemník
 • sekce státní služby – zastupování ve funkci vrchního ředitele
 • sekce pro přípravu státní služby – pověřen řízením ve funkci ředitele
 • ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů
 • sekce (později odbor) legislativy, koordinace předpisů a kompatibility s právem ES, oddělení správního řízení


Členství v poradních a dalších orgánech (do srpna 2020)

 • předseda Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
 • místopředseda Pracovní komise LRV pro veřejné právo I – správní právo č. 1
 • místopředseda Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
 • místopředseda rozkladové komise ministra vnitra, člen rozkladové komise ministra životního prostředí a vedoucího Úřadu vlády
 • místopředseda poradní komise ministra vnitra ve věcech služebního poměru policistů a příslušníků hasičského záchranného sboru
 • člen Poradního sboru ministra vnitra pro správní řád a správní trestání
 • člen Poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě


Členství v poradních orgánech z titulu funkce státního tajemníka (do dubna 2020)

 • člen Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením
 • člen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
 • člen Rady vlády pro rovnost žen a mužů


Publikační činnost

 • Zákon o státní službě. Komentář, Pichrt/Kaucký/Kopecký a kolektiv, 2. vydání, Wolters Kluwer, 2020
 • „Aplikace zákona o státní službě v resortu Ministerstva vnitra, rok poté“ (Služební vztahy a výkon závislé práce, Wolters Kluwer, 2016, str. 73 a násl.)
 • Zákon o státní službě. Komentář, Jan Pichrt a kolektiv, 1. vydání, Wolters Kluwer, 2015
 • „Nad novelizacemi správního řádu“ (Pocta P. Průchovi, Vysoká škola aplikovaného práva, 2009, str. 257 a n.)
 • „Aktuální otázky reformy správního řízení“ (Reforma veřejné správy v teorii a praxi – Sborník z mezinárodní konference Třešť, 22. – 24. 10. 2003, Aleš Čeněk, 2004)
 • „K vývoji právní úpravy účastenství ve správním řízení“ (Pocta V. Mikule, ASPI Publishing, 2002, str. 277 a n.)
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Základní odkazy > O nás > Organizační struktura > Životopis předsedy Úřadu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém