Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Organizační začlenění ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie

 
 
 

Evropská komise

Ochrana osobních údajů je v Evropské komisi organizačně zařazena pod Generální ředitelství Spravedlnost, Ředitelství C - Základní práva a unijní občanství.

Pracovní skupina pro ochranu údajů (WP29) - nezávislý poradní orgán Evropské komise. Úřad pro ochranu osobních údajů je jeho členem a předsedkyně JUDr. Ivana Janů se pravidelně jednání WP29 účastní. URL adresaStanoviska a další dokumenty vypracované skupinou WP29 v letech 1997 - 2016 jsou dostupné zde. Materiály od roku 2017 potom naleznete zde. WP29 jimi upřesňuje požadavky na ochranu osobních údajů stanovené právem EU ve snaze o jednotnou interpretaci komunitárního práva, případně reaguje na chystaná opatření, přípravu nových dokumentů apod. s významným dopadem do soukromí a ochrany osobních údajů jednotlivců.

Další orgány zabývající se ochranou osobních údajů

Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS - European Data Protection Supervisor) plní funkci nezávislého kontrolního orgánu, který dohlíží na dodržování komunitárních právních předpisů o ochraně osobních údajů v orgánech a institucích EU. Některá URL adresa stanoviska EDPS v rámci jeho konzultační funkce při tvorbě nových právních předpisů jsou dostupná i v češtině. EDPS dohlíží a kontroluje mimo jiné zpracování osobních údajů v centrální databázi otisku prstů žadatelů o azyl a nelegálních imigrantů nazvanou Eurodac. Jaké jsou úkoly Evropského inspektora ochrany údajů a další informace jsou dostupné v brožurce. Formuláře pro podání stížnosti jsou dostupné zde.

Společný kontrolní orgán Europol – zabývá se dohledem nad zpracováním osobních údajů při policejní a soudní spolupráci v rámci Europolu. V dokumentu PDF soubor Je třeba znát svá práva je uveden stručný popis práv týkajících se ochrany osobních údajů v této oblasti. Jsou zde k dispozici informace o právu na přístup k údajům, právu na opravu nebo vymazání a o jiných právech včetně informace, kam zasílat žádost o přístup k údajům.

Ochrana osobních údajů v oblasti policejní a soudní spolupráce je vymezena Rámcovým rozhodnutím Rady 2008/1977/SVV o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.

Společná koordinační skupina pro Eurodac – zabývá se dohledem nad zpracováním osobních údajů v rámci databáze Eurodac na úrovni jednotlivých členských zemí EU včetně jejich předávání do centrální databáze.

Schengenský informační systém (SIS) - zpracování a ochraně osobních údajů v tomto systému věnujeme samostatnou část našich webových stránek.

Právní předpisy EU/ES o ochraně osobních údajů jsou v rubrice Právní předpisy / Evropská ochrana osobních údajů.

Na sklonku roku 2010 přistoupila Evropská komise k novelizaci URL adresa směrnice 95/46/ES, která je základním unijním dokumentem v oblasti ochrany osobních údajů.

Oficiální zdroje informací o dokumentech EU

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Organizační začlenění ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém