Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv

 

Organizační začlenění ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie

 
 
 

Evropská komise

Ochrana osobních údajů je v Evropské komisi organizačně zařazena pod Generální ředitelství Spravedlnost a spotřebitelé (JUST). 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB)

Nezávislý rozhodovací orgán Evropské unie s vlastní právní subjektivitou. Sdružuje úřad Evropského inspektora ochrany údajů a vnitrostátní dozorové úřady jednotlivých členských zemí. Úřad pro ochranu osobních údajů je tedy jeho členem a je zastupován předsedou Mgr. Jiřím Kauckým. URL adresaOdkaz na oficiální webovou stránku EDPB naleznete zde, pokyny a stanoviska vypracované Sborem zde. Materiály Pracovní skupiny WP29, předchůdkyně Sboru, jsou zde

Další orgány zabývající se ochranou osobních údajů

Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS - European Data Protection Supervisor) plní funkci nezávislého kontrolního orgánu, který dohlíží na dodržování komunitárních právních předpisů o ochraně osobních údajů v orgánech a institucích EU. Některá URL adresa stanoviska EDPS v rámci jeho konzultační funkce při tvorbě nových právních předpisů jsou dostupná i v češtině. EDPS dohlíží a kontroluje mimo jiné zpracování osobních údajů v centrální databázi otisku prstů žadatelů o azyl a nelegálních imigrantů nazvanou Eurodac. Jaké jsou úkoly Evropského inspektora ochrany údajů a další informace jsou dostupné v brožurce. Formuláře pro podání stížnosti jsou dostupné zde.

Společný kontrolní orgán Europol – zabývá se dohledem nad zpracováním osobních údajů při policejní a soudní spolupráci v rámci Europolu. V dokumentu PDF soubor Je třeba znát svá práva je uveden stručný popis práv týkajících se ochrany osobních údajů v této oblasti. Jsou zde k dispozici informace o právu na přístup k údajům, právu na opravu nebo vymazání a o jiných právech včetně informace, kam zasílat žádost o přístup k údajům.

Ochrana osobních údajů v oblasti policejní a soudní spolupráce je vymezena Rámcovým rozhodnutím Rady 2008/1977/SVV o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.

Společná koordinační skupina pro Eurodac – zabývá se dohledem nad zpracováním osobních údajů v rámci databáze Eurodac na úrovni jednotlivých členských zemí EU včetně jejich předávání do centrální databáze.

Schengenský informační systém (SIS) - zpracování a ochraně osobních údajů v tomto systému věnujeme samostatnou část našich webových stránek.

Právní předpisy EU/ES o ochraně osobních údajů jsou v rubrice Právní předpisy / Evropská ochrana osobních údajů. 


Oficiální zdroje informací o dokumentech EU

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Organizační začlenění ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém