Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Publikace > Anotace

 

Osobní údaje a jejich ochrana, Kniha pro praxi, M. Matoušová, L. Hejlík, Praha, Nakladatelství ASPI Publishing, 2003

 
 
 
Kniha je pomocníkem pro ty, kteří jako úředníci, lékaři, podnikatelé nebo zaměstnanci s osobními údaji jiných lidí nakládají, pro ty, kdo se jako občané zajímají, jak své osobní údaje chránit, i pro právníky. Na 350 právních předpisů České republiky a mezinárodních dokumentů je tu zasazeno do kontextu praktických problémů a situací.

V úvodu je vysvětlen smysl ochrany osobních údajů a význam vyvažování práva člověka na informace s jeho právem na ochranu vlastního soukromí.

První kapitola seznamuje s právní úpravou používání jednotlivých osobních údajů a dává také odpověď na otázku, kdy a komu je nutné prokazovat totožnost.

Druhá kapitola je věnována dokumentům s osobními údaji. Obsahuje informace, jak zákony upravují používání osobních dokladů a dalších dokumentů s osobními údaji, i kdy se nakládání s těmito dokumenty stává zpracováním osobních údajů.

Třetí kapitola definuje operace s osobními údaji, které je možné přiřadit pod pojem "zpracování" a přináší přehled 482 evidencí, rejstříků a seznamů, jejichž vedení je uloženo zákonem.

Čtvrtá kapitola provází správce a zpracovatele osobních údajů všemi povinnostmi, které musejí splnit před zahájením zpracování, v jeho průběhu i při jeho ukončení, aby se nedostali do rozporu se zákonem.

Pátá kapitola je pohledem z opačné strany - jednotlivce, jehož údaje jsou zpracovávány. Seznamuje jej s právy, která mu zákon dává.

Šestá kapitola přibližuje úkoly, činnost i dosavadní zkušenosti Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ve druhém vydání je tato kapitola doplněna o problematiku společných dozorových orgánů v rámci Evropské unie a mezinárodní spolupráci v ochraně osobních údajů.

Knihu doplňují texty zákona o ochraně osobních údajů a nejvýznamnějších evropských právních předpisů pro oblast ochrany osobních údajů - Úmluvy č. 108 a Směrnice 95/46/ES . Součástí publikace je rovněž rejstřík věcný a názvový a rejstřík právních předpisů.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Publikace > Anotace > Osobní údaje a jejich ochrana, Kniha pro praxi, M. Matoušová, L. Hejlík, Praha, Nakladatelství ASPI Publishing, 2003

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém