Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Přehled přestupků

 

Osobní údaje studentů na internetu UK

 

 
 
Také Univerzita Karlova v Praze zveřejnila v souvislosti se zpracováním osobních údajů studentů údaje, o nichž tak zákon nestanoví, a aniž získala předchozí souhlas studentů. Ode dne 9. září 2009 byly osobní údaje studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zveřejněny na internetových stránkách fakulty (www.lf2.cuni.cz) jako seznam 170 studentů 1. ročníku studijního odboru Všeobecné lékařství v rozsahu jméno, příjmení a datum narození a jejich zařazení do okruhů pro akademický rok 2009/2010. Konstatováno bylo porušení povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny a k jinému účelu jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6 tohoto zákona o ochraně osobních údajů, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas. Předem stanovený účel zpracování, jímž je vedení matriky studentů a organizační zajištění studia, byl zveřejněním osobních údajů studentů překročen. Na postup školy není možné aplikovat žádnou z výjimek stanovených v § 3 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. Univerzita navíc disponuje veřejně nepřístupným informačním systémem, prostřednictvím kterého informuje studenty o záležitostech týkajících se jejich studia; studenti do něho mají přístup prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla.
 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.12.2013 / 13.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém