Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Osobní údaje v dražební vyhlášce

 

 
 

K předmětu řízení lze konstatovat, že údaje o fyzické osobě v rozsahu jméno, příjmení, identifikace jako zaměstnance účastníka řízení a údaj o mzdě a odměně za práci jsou nepochybně osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., neboť se týkají určeného subjektu údajů, a podléhají tak režimu zákona č. 101/2000 Sb., a že účastník řízení je správcem i osobních údajů zaměstnanců navrhovatele dražby ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., a proto je povinen podle § 5 odst. 1 písm. f) citovaného zákona zpracovávat tyto osobní údaje pouze v souladu s úče¬lem, k němuž byly shromážděny, a pokud zpracovává jejich osobní údaje k jinému účelu, než ukládají zvláštní zákony, pak je k takovému zpracování nutný souhlas subjektu údajů.

Účastník řízení jako dražebník a správce osobních údajů zaměstnanců navrhovatele dražby je povinen plnit povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., zejména také jeho § 5 odst. 1 písm. f), podle kterého je správce povinen zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje zaměstnanců navrhovatele dražby byly shromážděny a slouží pro zpracování výstupů v oblasti mzdové, daňové, důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění. K vyjádření účastníka řízení správní orgán uvádí, že pro plnění povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. musí být účastník řízení vždy schopen zvolený rozsah osobních údajů zpracovávaných k uvedenému účelu náležitě zdůvodnit, tj. specifikovat, proč je každý jednotlivý údaj k dosažení stanoveného účelu zpracování nezbytný. Za účelem provedení veřejné dražby nelze zveřejnit osobní údaje zaměstnanců navrhovatele dražby, ale jen anonymizované údaje, které by z hlediska potencionálního zájemce o účast v dražbě a o eventuelní vydražení podniku mohly mít vliv na jeho posouzení předmětu dražby. Totéž platí pokud jde o přesnou výši platu, mzdy a odměny. Finanční částka, kterou zaměstnanec při výplatě obdrží, je osobním údajem, jehož zveřejnění je třeba plně podřídit režimu zákona č. 101/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že se na zveřejnění těchto údajů nevztahuje žádná z výjimek podle § 5 odst. 2 písm. a) až f) tohoto zákona, může účastník řízení zveřejnit výši platu, mzdy nebo odměny pouze se souhlasem zaměstnance. Může však bez souhlasu jednotlivých zaměstnanců zveřejnit např. informaci o celkové výši mzdových prostředků vyplacených v podniku nebo jeho úseku. Pokud z této informace není určitelné, jaké konkrétní částky byly vyplaceny jednotlivým pracovníkům, není tento údaj údajem osobním a zákon č. 101/2000 Sb. se tak na něj samozřejmě nevztahuje. Taková informace o celkové výši mzdových prostředků vyplácených navrhovatelem dražby zaměstnancům je nepochybně pro informaci a potřeby potencionálního zájemce o účast v dražbě a o eventuelní vydražení podniku dle názoru správního orgánu postačující. (čj. VER-2273/08-9)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém