Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Otevřená data - archiv dokumentů

 
 
 

15. listopadu 2016

Jedná se o osnovu zásadního právního předpisu k provedení nového § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ministerstvo vnitra navrhuje stanovit, že některé veřejné informační systémy budou ve formátu otevřených dat. Ty z nich, které obsahují osobní údaje, a to dokonce jako primární informaci, je podle názoru ÚOOÚ nežádoucí takto kategorizovat.

ÚOOÚ proto navrhuje ze seznamu vyjmout ty informační systémy, kde je zpracování osobních údajů primárním cílem takového informačního systému. Konkrétně se jedná o údaje obsažené v seznamu fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku. Není důvod, aby identifikační údaje vlastníka datové schránky byly zcela bez ochrany. Identifikační údaje konkrétního člověka by měly být poskytovány na požádání, bez indexace dat v něm obsažených ve vyhledávači a s možností opt-out pro soukromoprávní kopie, obdobně jako u systému hvězdičky v telefonních seznamech.

Dále se jedná o údaje obsažené v centrální evidenci, v níž se zpracovávají údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu. Paušální zveřejnění příjemců dotací, bez ohledu na jejich výši, je v rozporu s evropským právem, jak Evropský soudní dvůr konstatoval v rozsudku Rechnungshof v. Österreichischer Rundfunk a Schecke a Eifert v. Hessensko.

Jedná se rovněž o údaje obsažené v seznamu o osobách zapsaných v České republice ve veřejném rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem financí podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Účelem tohoto veřejného seznamu není primárně plošné zveřejnění osobních údajů, a proto je nesprávné je považovat za otevřená data.

čj. UOOU-09361/16

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2016 > Otevřená data

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém