Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Oznámení o porušení ochrany osobních údajů

 
!! Tento formulář neslouží pro stížnosti ani pro ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů dle GDPR !!

Pro podání ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů dle GDPR využijte následující FORMULÁŘ.
Pokud chcete podat stížnost pokračujte na tuto STRÁNKU.

Pokyny pro oznamovatele:
  1. Za zjištění narušení bezpečnosti osobních údajů se považuje situace, kdy oznamovatel (poskytovatel veřejně dostupných služeb elektronických komunikací v přímém smluvním vztahu s koncovým uživatelem) získal dostatečné informace o tom, že došlo k bezpečnostní události, která měla za následek narušení osobních údajů tak, aby podal opodstatněné oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních (dále jen oznámení Úřadu).
  2. Oznámení Úřadu je nutno zaslat do 24 hodin po zjištění narušení bezpečnosti osobních údajů.
    Pokud oznamovatel nemá k dispozici všechny informace předkládané v oznámení Úřadu a je nutné další vyšetřování narušení bezpečnosti osobních údajů, podá do 24 hodin oznámení Úřadu vyplněné v oddíle 1 (první oznámení). Další údaje (tj. identifikační údaje a ostatní aktualizované údaje oddílu 1, pokud je aktualizace třeba, a údaje oddílu 2) podá jako změnu/doplnění oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů (druhé oznámení), a to nejpozději do tří dnů po podání prvního oznámení.
    Jestliže oznamovatel ani po vyšetřování nemůže ve lhůtě tří dnů od prvního oznámení Úřadu poskytnout všechny informace, oznámí informace, které má v této lhůtě k dispozici a předloží Úřadu pro ochranu osobních údajů odůvodnění, proč musí být zbývající informace oznámeny později. Oznamovatel co možná nejdříve oznámí zbývající informace Úřadu pro ochranu osobních údajů a v případě potřeby aktualizuje již poskytnuté údaje.
  3. Oznámení Úřadu se může zasílat elektronicky (prostřednictvím datové schránky) nebo dopisem (u subjektů, které datovou schránku nemají nebo mají nastavenu pouze na příjem zpráv) v listinné podobě nebo zasláním formuláře na nosiči dat.
  4. Elektronicky se oznámení Úřadu vyplňuje přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, po vyplnění formuláře označte nabídku uložit v pdf, která vám umožní uložit vyplněný formulář na vámi zvolený datový nosič/do vámi zvoleného adresáře. V rámci ukládání je generován název souboru (na základě údajů vložených uživatelem). Název souboru nesmí být z technických a organizačních důvodů měněn – umožňuje identifikovat oznamovatele, datum podání a druh oznámení. Výsledný soubor připojte jako přílohu k datové zprávě a odešlete do datové schránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: qkbaa2n. Použít lze také e-mailovou adresu posta@uoou.cz.
  5. V případě využití listinné podoby vytiskněte formulář, oznámení vyplňte (případně v elektronické podobě uložte na nosič dat) a poštou zašlete na adresu Úřadu pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  6. K oznámení Úřadu nesmí být, s výjimkou vyplněného formuláře, přiloženy žádné další dokumenty obsahující osobní údaje (např. seznam osob a jejich osobních údajů zasažených narušením bezpečnosti osobních údajů).
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém