Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021

 

Plnění povinnosti týkající se přístupu subjektu údajů k informacím

 

 
 

K výroku II tohoto rozhodnutí správní orgán uvádí, že podle § 12 zákona č. 101/2000 Sb. požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. V § 12 odst. 2 uvedeného zákona jsou poté specifikovány údaje, které je správce povinen subjektu údajů předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně kategorii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony, nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektů údajů a o příjemci, případně kategorii příjemců. Ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. tak lze považovat za informační minimum, které je správce povinen poskytnout vždy na požádání subjektu údajů.

Z předložené komunikace mezi účastníkem řízení a panem X, která je součástí spisového materiálu tohoto řízení, vyplývá, že i přes opakovanou žádost o sdělení, kterým subjektům byly jeho osobní údaje předány, mu nebyla poskytnuta jasná odpověď, ale pouze mu bylo sděleno, že seznam možných subjektů, kterým mohou být osobní údaje předány, je k dohledání na webových stránkách účastníka řízení. Účastník řízení mu tedy nesdělil, zda jeho osobní údaje vůbec předány byly, a pokud předány byly, jakému konkrétnímu subjektu.

sp. zn. UOOU-10766/14

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 30.4.2015 / 30.4.2015

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém