Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Úřad

 

Podatelna Úřadu

Oznámení návštěvníkům ÚOOÚ

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací ohledně šíření nemoci COVID-19 důrazně žádáme občany, aby v rámci preventivních opatření upřednostnili elektronickou a telefonickou komunikaci před osobní návštěvou budovy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jestliže není vaše přítomnost nezbytně nutná, je možné se na nás obrátit následujícími způsoby:
telefonicky přes ústřednu Úřadu (+420 234 665 111)
  • telefonicky přes GDPR linku poskytující výhradně konzultace k obecnému nařízení a kamerovým systémům, k dispozici je v úterý a ve čtvrtek od 13.00 do 15.30 (+420 234 665 800)
  • e-mailem (posta@uoou.cz)
  • datovou schránkou (qkbaa2n)
  • poštou na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Podatelna ÚOOÚ pro veřejnost funguje až do odvolání pouze v pondělí a ve středu. V obou případech od 9:00 do 14:00. 

Děkujeme vám za ohleduplnost a omlouváme se za možné komplikace.


Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Hodiny pro veřejnost: Po – čt 7:30 – 16.15 hod., pá 7:30 – 15:00 hod.

Tel.: 234 665 125 (Konzultace ohledně GDPR v úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.30 na tel. 234 665 800).

Podání je možné doručit listovní poštou, osobně v listovní podobě, datovou schránkou a e-mailem, nebo na elektronickém nosiči naformátovaném tak, aby byl čitelný pod operačním systémem Windows. Data na nosičích se škodlivým kódem (virem, spyware apod.) nebudou dále zpracovávána, podávající bude o této skutečnosti vyrozuměn. Elektronické nosiče se nevracejí a stávají se částí spisové dokumentace.

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, a nepodaří-li se ve spolupráci s odesilatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

ID datové schránky: qkbaa2n

E-mail: posta@uoou.cz

Úřad přijímá podání i bez elektronického podpisu.

Datové soubory jsou přijímány pouze ve formátech:
txt, html, doc., rtf, pdf, xls, jpeg, tiff, htm, docx, xlsx, tif, png, jpg, odt, ods, gif, xml, zfo, msg, eml, p7s, mp3, wav, mpeg, mpg.

Podání obsahující škodlivý kód (viz, spyware apod.) nebo neodpovídá přijímaným formátům nebudou dále zpracovávána a podávající bude o této skutečnosti vyrozuměn.

Maximální velikost přijaté e-mailové zprávy může být z technických důvodů 9 MB. Datové soubory větší velikosti je nutné zaslat na datovém nosiči, nebo je doručit osobně.

Je-li podání opatřeno certifikovaným elektronickým podpisem, ověřuje se platnost tohoto podpisu.

Po kontrole čitelnosti, úplnosti a postoupení k vyřízení obdrží podávající automatické potvrzení o přijetí podání

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců ÚOOÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Ing. Ilona Becerra
Alena Nováčková

Seznam právních předpisů, dle kterých je možné vůči ÚOOÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona; nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.
 
 
 
 

Kontext

Umístění: Organizační složky > Podatelna Úřadu
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém