Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Podnět směřující proti Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR

 

 
 

Úřad prostřednictvím elektronické pošty obdržel podnět směřující proti Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR (dále jen „VZP“) s žádostí o prošetření, zda VZP může na svých webových stránkách (www.vzp.cz/platci/dluznici) vystavovat údaje svých dlužníků.

Na výše uvedených stránkách jsou prostřednictvím excelové tabulky zveřejňovány údaje o osobách (fyzických i právnických) v rozsahu jméno, příjmení, název, IČ/datum narození, adresa a informace o dlužné částce.

 Inspektorka Úřadu provedla analýzu podnětu, který následně odložila s odůvodněním, že z hlediska zákona č. 101/2000 Sb. jsou údaje, které se vztahují k fyzické osobě, osobními údaji ve smyslu ustanovení § 4 písm. a) tohoto zákona, avšak VZP je za účelem zpřístupňování informací o dlužnících na veřejném zdravotním pojištění oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektů údajů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., tedy bez souhlasu subjektu údajů, neboť ve smyslu ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se povinnost zachovávat mlčenlivost vztahující se k zaměstnancům zdravotní pojišťovny nevztahuje na údaje týkající se dluhu na pojistném včetně výše dlužného penále, o nichž bylo rozhodnuto pravomocnými platebními výměry, nebo jedná-li se o pohledávku na pojistném a penále, kterou zdravotní pojišťovna uplatňuje ve veřejné dražbě nebo která byla zjištěna v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 10.12.2013 / 10.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém