Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Podnět vůči společnosti Google podaný sdružením dTest

17. 1. 2019 – Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel v polovině prosince 2018 podnět subjektu údajů, zastoupeného sdružením dTest, o.p.s., směřující vůči společnosti Google. Podnět se týká zejména zpracování osobních údajů v souvislosti s polohou uživatelů služeb této společnosti.
 

 
 
Dle podnětu sbírá společnost Google data o poloze svých uživatelů zejména prostřednictvím dvou nástrojů, a to pomocí služby „Historie polohy“ a „Aktivity na webu a v aplikacích“. Podnět zdůrazňuje, že společnost Google jedná při zpracování osobních údajů netransparentně, v důsledku toho vznikají dále pochybnosti o zákonnosti daného zpracování a o plnění dalších povinností stanovených správci obecným nařízením.

Tento podnět je založen na výzkumu  publikovaném norskou spotřebitelskou organizací Forbrukerrådet. V návaznosti na výsledky tohoto výzkumu spotřebitelské organizace v několika členských státech Evropské unie a v Norsku podaly v zastoupení konkrétního subjektu údajů podnět s obdobným obsahem.
 
S ohledem na pravidla stanovená v obecném nařízení pro postup dozorových úřadů při přeshraničním zpracování osobních údajů a vzhledem ke skutečnosti, že hlavní provozovna společnosti Google v Evropské unii má být od 22. ledna 2019 umístěna v Irsku, Úřad ve shodě s ostatními dozorovými úřady o podnětu informoval irský dozorový úřad (Data Protection Commissioner). Ten by měl být totiž od výše uvedeného data pro tato zpracování společnosti Google vedoucím dozorovým úřadem.

Vzhledem k druhu a rozsahu daného zpracování budou v pozici dotčeného dozorového úřadu zřejmě dozorové úřady všech členských států. Ačkoli rozhodnutí v této věci je primárně v působnosti vedoucího dozorového úřadu, pro přijetí rozhodnutí je nutné dosáhnout konsenzu mezi vedoucím dozorovým úřadem a všemi dotčenými dozorovými úřady. Úřad se v pozici dotčeného dozorového úřadu bude na řešení věci v rámci procedur, které obecné nařízení stanoví, aktivně podílet.
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 17.1.2019 / 17.1.2019

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém