Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Pojem osobní údaj

 

 
 

Z podání vyplývá, že účastník řízení zveřejnil v měsíčníku P…. zpravodaj v dubnovém čísle roku 2008 bez souhlasu subjektů údajů seznam jemu neuhrazených pohledávek k 26. březnu 2008 za účelem získání dlužné hotovosti od dlužníků a minimalizace počtu dlužníků morálním a psychologickým tlakem okolí. Tento seznam obsahoval osobní údaje zhruba 50 subjektů v rozsahu adresa trvalého pobytu dlužníků, jejich iniciály, výše dlužné částky a identifikace dluhu (např. pokuty, nájem nebo neoprávněné čerpání sociálních dávek). Podle iniciál XY a adresy se v seznamu neuhrazených pohledávek poznal XY bytem ……, neboť na uvedené adrese s těmito iniciálami bydlí pouze on.

Osobním údajem se dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Správní orgán k tomu dodává, že subjekt údajů může být podle iniciál a adresy trvalého bydliště v případě, že na uvedené adrese bydlí pouze jedna osoba s takovými iniciálami, přesně určen. (čj. SPR-2904/08-3)

Osobním údajem je ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, v daném případě jsou tedy osobními údaji veškeré informace, které o sobě v telefonním hovoru XY sdělil. Současně je přitom nepochybné, že tyto informace se vztahují k určitelnému subjektu údajů, neboť XY o sobě sdělil natolik konkrétní informace (příjmení, cíl své cesty), které ve spojení s datem a časem pořízení nahrávky umožňují jeho identifikaci, resp. je z nich určitelný. Současně je na základě sdělených informací ve spojení se specifickým hlasem XY určitelný i pro další osoby, které jej osobně znají. Správní orgán tedy na základě shora uvedeného dospěl k závěru, že účastník řízení je správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. zaznamenaných v předmětné nahrávce telefonního hovoru. (čj. VER-3280/08-34)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém