Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Pokyny WP29 ke správnímu pokutování

8. 11. 2017 - Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách Pokyny Pracovní skupiny WP29 ke správnímu pokutování.
 

 
 

Pokyny WP29 ke správnímu pokutování v originálním anglickém znění jsou nově k dispozici v sekci GDPR, v rubrice Pokyny Pracovní skupiny WP29 k GDPR, konkrétně podrubrice Schválené pokyny.

V této souvislosti také Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) reaguje na zavádějící tvrzení části médií, která zpochybňují přístup Úřadu poté, co vstoupí v účinnost Obecné nařízení. Některá média dokonce zveřejnila články, ve kterých uváděla, že se kontrolám vyhnou firmy, které přesunou do České republiky zpracování svých dat.

ÚOOÚ chce ujistit veřejnost i všechny subjekty, že bude od 25. května 2018 postupovat v rámci svých kontrol a případných sankcí plně podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). „Úřad rozhodně nebude a ani nemůže být k případným prohřeškům proti ochraně osobních údajů plánovaně shovívavější než některé zahraniční dozorové úřady,“ upřesnil mluvčí ÚOOÚ Tomáš Paták.

Konkrétně se v tomto případě jedná o zásady uvedené v článku 83 (Obecné podmínky pro ukládání správních pokut). V tomto článku se zcela jasně uvádí, že v případě porušení Nařízení uloží dozorový úřad takovou sankci, která bude účinná, přiměřená a odrazující. „Sankce musejí být přiměřené a odrazující. Setrvale však opakuji, že by neměly být likvidační. Tím se budeme řídit,“ upozornila předsedkyně Úřadu Ivana Janů.

Správní pokuty se přitom podle článku 83 udělují s ohledem na povahu, závažnost a délku trvání porušení s přihlédnutím k povaze, rozsahu či účelu dotčeného zpracování, stejně tak i k počtu fyzických osob, kterých se týká a míře škody, která jim byla způsobena. „Důležitá pro udělení sankcí bude také skutečnost, zda k porušení Nařízení došlo úmyslně či z nedbalosti,“ doplnil mluvčí.

Zveřejňované informace o tom, že bude ÚOOÚ obecně přistupovat k porušení ochrany osobních údajů mírněji než jiné dozorové úřady v EU, tak byly nepřesné.

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 8.11.2017 / 8.11.2017

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém