Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Policie České republiky - zpracování osobních údajů v Schengenském informačním systému

 

Policie České republiky - zpracování osobních údajů v Schengenském informačním systému - archiv dokumentů

 
 
 
Na základě kontrolního plánu Úřadu provedl Úřad kontrolu české vnitrostátní části Schengenského informačního systému (dále jen „SIS“). Správcem osobních údajů této části SIS je Policie České republiky, která byla kontrolovanou osobou. V postavení zpracovatele jsou Generální ředitelství cel, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Úřad v rámci kontroly prověřil také dva podněty, jejichž obsah s předmětem kontroly souvisel.

Rozsah osobních údajů zpracovávaných v SIS je stanoven v čl. 20 nařízení (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006, o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) a v čl. 20 rozhodnutí Rady 2007/533/SV ze dne 12. června o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II). Z těchto právních předpisů vyplývají kontrolované osobě také právní povinnosti v oblasti zřízení a provozu vnitrostátní části SIS.

Úřad kontroloval způsob vkládání osobních údajů do SIS včetně jejich aktualizace a odstranění, a dále vyhledávání osobních údajů v SIS. Předmětem kontroly byla také činnost národní centrály SIRENE a zajištění provozu SIS.

Úřad současně prověřil realizaci práv subjektů údajů na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných či výmaz protiprávně uchovávaných osobních údajů. Kontrolující se zaměřili také na opatření přijatá za účelem zajištění bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných v této části SIS, včetně interních předpisů, školení zaměstnanců, zajištění a evidence přístupů a fyzického zabezpečení.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Policie České republiky - zpracování osobních údajů v Schengenském informačním systému

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém