Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Názory a rozhodnutí Úřadu

 

Pořizování kopie občanského průkazu při dodávce služeb a zboží společnostmi poskytujícími telekomunikační služby (operátoři)

 

 
 

29. září 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů ukončil kontrolu, jejímž základem byla stížnost zákazníka, který si u svého telekomunikačního operátora objednal zboží. Stížnost se vztahovala k tomu, že od něj doručitel zboží požadoval předání občanského průkazu k okopírování, jinak mu nemůže zásilku předat.

Operátoři, kteří pro doručování zboží a služeb využívají přepravních společností (kurýra), zavazují přepravní společnosti k tomu, aby jejich zaměstnanci při doručení požadovali ztotožnění zákazníka podle občanského průkazu a aby pořizovali kopii občanského průkazu, ale přes tzv. šablonu, tedy s redukovanými informacemi, jejichž rozsah stanovuje § 63 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo nebo obchodní firma, jde-li o fyzickou podnikající osobu, nebo jméno, příjmení, bydliště, datum narození nebo rodné číslo fyzické osoby). Úřad doporučuje, aby si zákazník zkontroloval, zda byla pořízena kopie pouze přes šablonu.

Ztotožnění zákazníka oproti předloženému občanskému průkazu je základním úkonem kurýra před předáním zboží tak, aby nedošlo k záměně osoby zákazníka, případně aby si zboží neobjednala osoba na vrub jiné osoby. Operátoři poskytují prostřednictvím e-shopu kromě samostatného zboží i základní a doplňkové služby elektronických komunikací a související služby spojené do budoucna s plněním závazků vázaných na konkrétní osobu zákazníka, které by při nedodržení stanovených postupů (zjištění přesných osobních údajů) mohly být plněny vůči neoprávněné osobě.

Zákazník je prostřednictvím všeobecných obchodních podmínek vztahujících se k zásilkovému obchodu operátorů předem informován o rozsahu i postupech shromažďování osobních údajů potřebných k poskytnutí služeb, a to „redukovanou“ kopií občanského průkazu přes přiloženou šablonu, která znepřístupní nepotřebné osobní údaje. Zákazník uskutečněním objednávky potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami.

Uvedený postup nelze vnímat jako nezákonný a v rozporu s § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, neboť je zcela na vůli zákazníka, zda s postupem souhlasí či využije jiný způsob obstarání zboží nebo služby.

V případě, že zástupce přepravní společnosti (kurýr) požaduje nad rámec svého oprávnění pořízení fotokopie občanského průkazu bez použití šablony, nesmí tak učinit bez výslovného souhlasu zákazníka, resp. má zákazník právo takový požadavek odmítnout a souhlas s pořízením fotokopie svého občanského průkazu neposkytnout. Případné zmaření doručení zásilky jde pak na vrub dodavatele.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 29.9.2016 / 29.9.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém