Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Porušení zákazu zveřejnit informace o mladistvých osobách v souvislosti s trestním řízením, které je proti nim vedeno

 

 
 

Podle § 53 odst. 1 a § 54 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), nikdo nesmí jakýmkoli způsobem zveřejnit žádnou informaci, ve které je uvedeno jméno, popřípadě jména, a příjmení mladistvého, nebo která obsahuje informace, které by umožnily tohoto mladistvého identifikovat, a dále je zakázáno publikování informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by vedly ke ztotožnění mladistvého, ve veřejných sdělovacích prostředcích nebo jiným způsobem; stejně tak je zakázáno publikování každého textu nebo každého vyobrazení týkajícího se totožnosti mladistvého. D. D., D. K. a M. K. v době spáchání provinění nepřekročili osmnáctý rok svého věku, byli tedy v souladu s § 2 písm. d) zákona č. 218/2003 Sb. mladistvými osobami, proti kterým bylo vedeno trestní řízení, tudíž se jednalo o osoby ve smyslu § 53 a 54 tohoto zákona. V daném případě prokazatelně došlo ke zveřejnění takových informací, podle nichž bylo možné mladistvé identifikovat, a je tedy zřejmé, že obviněný svým jednáním porušil zákaz uvedený v § 53 odst. 1 a § 54 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., a naplnil tedy skutkovou podstatu přestupku podle § 44a odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. Obviněný tuto skutečnost sám potvrdil na ústním jednání a uvedl, že se tak stalo z důvodu omylu na jeho straně, když se domníval, že to, zda jsou dané osoby považovány za mladistvé, se posuzuje vždy v aktuální okamžik, a nikoli zpětně ke dni spáchání trestného činu.

Přestupku podle § 44a odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. se dopustí ten, kdo poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem, a spáchá jej tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Obviněný z přestupku umístil svůj článek obsahující informace, jejichž zveřejnění je zakázáno, na internet, tedy na veřejně přístupnou počítačovou síť, a výše citované ustanovení tak naplnil. (čj. SPR-3872/11)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém