Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Poskytnutá informace dne 1. listopadu 2022

 
 
 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 1. listopadu 2022 požadované informace v tomto znění:

Nejvyšší pokutou uloženou Úřadem pro ochranu osobních údajů za porušení GDPR je ke dni 19. října 2022, tj. ke dni podání žádosti, pokuta ve výši 2.000.000 Kč, a to za spáchání přestupku podle § 62 odst. 1 písm. d) zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, pro nesplnění příkazu podle čl. 58 bod 2 GDPR. Společnost na svých webových stránkách zpracovávala osobní údaje ve formě jejich zveřejnění (překlopení) z veřejně dostupných rejstříků (insolvenčního rejstříku, obchodního rejstříku, rejstříku topografií, patentového rejstříku a rejstříku ochranných známek). Na základě výsledku kontroly provedené Úřadem pro ochranu osobních údajů byla společnosti uložena pokuta za toto zpracování a vydáno rozhodnutí o opatření k nápravě, kterým Úřad pro ochranu osobních údajů nařídil ukončení zpracování a následný výmaz zpracovávaných osobních údajů. Společnost nápravná opatření nesplnila, proto jí byla uložena pokuta ve výše uvedené výši.

Úřad pro ochranu osobních údajů se zabývá problematikou transferů osobních údajů, pro podezření porušení konkrétně článku 46 GDPR, avšak nezaslal žádnou žádost o informace ani zahájil vyšetřování ohledně toho, zda některá organizace dodržuje směrnici Schrems II / článek 46 GDPR od 28. ledna 2022 do dne 19. října 2022, tj. do dne podání žádosti.

Rozpor s čl. 46 GDPR nebyl v daném období shledán v rámci pravomocného rozhodnutí či skončené kontroly.

V období od 28. ledna 2022 do 19. října 2022, tj. do dne podání žádosti, nebylo vydáno rozhodnutí, kterým by Úřad pro ochranu osobních údajů nařídil pozastavení jakýchkoli přenosů nebo uložil jakoukoli jinou sankci na základě zjištění, že přenosy jsou v rozporu s rozhodnutím Schrems II/kapitolou V GDPR;

Úřad pro ochranu osobních údajů postupuje v intencích čl. 63 GDPR, tj. tak, aby docházelo k jednotnému uplatňování GDPR v EU.

V souvislosti s porušením GDPR prostřednictvím umělé inteligence od 25. května 2018 19. října 2022, tj. do dne podání žádosti, nebyla Úřadem pro ochranu osobních údajů uložena pokuta.

Celková hodnota pravomocně uložených pokut za porušení GDPR v ČR je do dne 19. října 2022, tj. do dne podání žádosti, 10.789.000 Kč.

Celkový počet pravomocně udělených pokut za porušení GDPR v ČR je do dne 19. října 2022, tj. do dne podání žádosti, 126.

Úřadu pro ochranu osobních údajů bylo do 19. října 2022, tj. do dne podání žádosti, celkem podáno 1481 ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů dle čl. 33 GDPR.

Za období od 28. ledna 2022 do 19. října 2022, tj. do dne podání žádosti, bylo Úřadu pro ochranu osobních údajů podáno 219 ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém