Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Poskytnutá informace dne 10. května 2022

 
 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 10. května 2022 požadované informace:  

Počet a celkovou výši uložených správních sankcí uložených Úřadem pro ochranu osobních údajů dle GDPR za celý rok 2021, včetně upřesňujících informací, naleznete na str. 11 Výroční zprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2021.

Od nabytí účinnosti GDPR (tj. od 25. května 2018) do 30. dubna 2022 eviduje Úřad pro ochranu osobních údajů 455 stížností, v nichž předmět stížnosti souvisel s povinnostmi správce dle čl. 32 GDPR (pozn. v řadě případů tyto stížnosti nebyly posouzeny jako důvodné, často se jednalo o ad hoc jednání zaměstnance správce). 

Od nabytí účinnosti GDPR do 30. dubna 2022 eviduje Úřad pro ochranu osobních údajů 1358 ohlášení správců dle čl. 33 GDPR. Od nabytí účinnosti GDPR do 9. května 2022 eviduje Úřad pro ochranu osobních údajů 1358 ohlášení správců dle čl. 33 GDPR. 

Nejvyšší pokuta, která byla uložena Úřadem pro ochranu osobních údajů dle GDPR v roce 2021, byla ve výši 2.000.000 Kč za porušení § 62 odst. 1 písm. d) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, společnosti s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Pokuta byla uložena pro nesplnění nápravných opatření uložených v předchozím rozhodnutí, kterým přikázal Úřad správci nebo zpracovateli, aby 
  • na svých webových stránkách ukončil zpracování osobních údajů ve formě jejich zveřejnění (překlopení) z veřejně dostupných rejstříků (insolvenčního rejstříku, obchodního rejstříku, rejstříku topografií, patentového rejstříku a rejstříku ochranných známek), případně aby doložil souhlasy se zpracováním ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve lhůtě do deseti dnů od právní moci příslušného rozhodnutí, a aby 
  • podal Úřadu zprávu o splnění uložených opatření ve lhůtě do deseti dnů od splnění uložených opatření.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém