Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2008 > Tisková zpráva 23. 4. 2008

 

Poskytnutá informace dne 13. července 2020 - archiv dokumentů

 
 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 13. července 2020 následující informaci:

Od účinnosti nařízení (EU) 2016/679 eviduje Úřad celkem 840 ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů.

Správní řízení bylo na základě ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů zahájeno celkem ve 4 případech, přičemž 
  • 2x bylo upuštěno od potrestání (statutární město) z důvodu ustanovení § 62 odst. 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

  • 1x bylo uděleno napomenutí za porušení nařízení (EU) 2016/679,
  • v jednom případě udělena pokuta za porušení nařízení (EU) 2016/679 ve výši 15 000 Kč.

Kontrola byla na základě ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů zahájena celkem v 8 případech, přičemž jedna kontrola z tohoto počtu nebyla doposud ukončena:

Opatření k nápravě nebyla v rámci shora odkazovaných ukončených kontrol stanovována, jelikož případné nedostatky zjištěné během kontrolního procesu správce napravil.

Zbylá ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů byla řešena buď záznamem o odložení či prostřednictvím sdělení správci, ve kterém mu byly popsány některé aspekty (např. obsahové nedostatky v přijatém ohlášení) nebo bližší informace týkající se jím provedeného ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém