Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Poskytnutá informace dne 14. prosince 2022

 
 
 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 14. prosince 2022 požadované informace v tomto znění:

Úřadu pro ochranu osobních údajů není známo, že by Městský soud v Praze v řízeních vedených pod sp. zn. 9 A 7/2022 a 9 A 31/2022 vydal jakékoliv rozhodnutí, proto Úřad pro ochranu osobních údajů ani žádným rozhodnutím vydaným Městským soudem v Praze v těchto řízeních nedisponuje. K této otázce Úřad pro ochranu osobních údajů považoval za vhodné ještě nad její rámec uvést, že informace o průběhu konkrétního soudního řízení jsou dohledatelné v aplikaci InfoSoud dostupné na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz pod příslušnou spisovou značkou.

Jelikož ve správních řízeních o odvolání vystupoval žadatel jako účastník řízení, bude s ohledem na základní zásady činnosti správních orgánů o výsledku výše označených řízení informován.

Přibližná doba, po kterou trvají řízení u Městského soudu v Praze, není Úřadu známa, a to i vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu, ve které má soud o tomto druhu žaloby rozhodnout, nestanoví.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém