Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Poskytnutá informace dne 14. září 2022

 
 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 14. září 2022 požadovanou informaci:  

Systémy, se kterými Úřad pro ochranu osobních údajů pracuje, nevyužívají rodná čísla, tudíž není potřeba v tomto ohledu software měnit. Nad rámec tohoto sdělení doplňuje, že smlouvy, které má uzavřeny s dodavateli, jsou nastaveny tak, aby jakákoliv případná změna legislativy, která musí být reflektována v příslušném systému, byla provedena dodavatelskou společností v rámci pravidelných tzv. „maintenance“ poplatků, takže pro Úřad pro ochranu osobních údajů by, v souvislosti s ukončením zápisu rodných čísel do občanských průkazů, jejich nahrazením bezvýznamovým směrovým identifikátorem nebo jiným identifikátorem a související nemožností soukromého sektoru používat při komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů rodná čísla, žádné náklady vzniknout neměly.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém