Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Archiv informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb. > Rok 2021

 

Poskytnutá informace dne 16. března 2021

 
 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 16. března 2021 požadované kontrolní protokoly včetně informace o podání námitek a rozhodnutí ze správních řízení včetně informace, zda je rozhodnutí pravomocné. 

Kontrolní protokol č. j.Podání námitekNavazující správní řízeníPravomocné rozhodnutí ve správním řízení
UOOU-09654/18-10ANO (vyřízení námitek č. j. UOOU-09654/18-13)příkaz č. j. UOOU-00982/21-5 NE
UOOU-00660/20-11NENE
UOOU-03074/20-15NEpříkaz č. j. UOOU-04229/20-3ANO
UOOU-01419/20-20NEpříkaz č. j. UOOU-00320/21-3ANO
UOOU-01819/20-11NEpříkaz č. j. UOOU-03869/20-3 a UOOU-00209/21-3ANO

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), byla ke dni 16. března 2021 nejvyšší uložená pokuta v České republice 666 000 Kč. Jednalo se o porušení povinnosti stanovené čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, tedy povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze na základě některého právního důvodu upraveného v písm. a) až f) tohoto ustanovení, kdy obviněná právnická osoba bez jakéhokoliv právního titulu zpracovávala osobní údaje fyzických osob za účelem zasílání nevyžádaných nabídek prostřednictvím jejich datových schránek. Dále se jednalo o porušení práva subjektu údajů stanoveného čl. 14 nařízení (EU) 2016/679, tedy práva na to, aby v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, správce poskytl subjektu údajů zde uvedené informace, a to nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém