Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Poskytnutá informace dne 23. února 2022

 
 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 23. února 2022 požadované informace:  

Od nabytí účinnosti GDPR (tj. od 25. května 2018) do 31. ledna 2022 eviduje Úřad pro ochranu osobních údajů 433 stížností, v nichž předmět stížnosti souvisel s povinnostmi správce dle čl. 32 GDPR (pozn. v řadě případů tyto stížnosti nebyly posouzeny jako důvodné, často se jednalo o ad hoc jednání zaměstnance správce). 

Od nabytí účinnosti GDPR do 31. ledna 2022 eviduje Úřad pro ochranu osobních údajů 1287 ohlášení správců dle čl. 33 GDPR. V jednotlivých letech:                             

  • 2018 – 260 
  • 2019 – 416 
  • 2020 – 292 
  • 2021 – 294 
  • 2022 (do 31. ledna 2022) – 25 

Od nabytí účinnosti GDPR do 31. ledna 2022 je počet uložených pravomocných pokut 13, jejich celková výše činí 615.000 Kč a nejvyšší uložená pokuta v souvislosti s porušením zabezpečení osobních údajů činí 180.000 Kč. 

Od nabytí účinnosti GDPR do 31. ledna 2022 je počet zahájených kontrolních činností 40, počet uložených nápravných opatření 4 a počet zahájených řízení o sankci ve věcech zabezpečení osobních údajů činí 28. K uvedenému lze doplnit, že do počtu „zahájených řízení o sankci“ byla uvedena i řízení, která skončila napomenutím či upuštěním od potrestání.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém