Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Poskytnutá informace dne 27. září 2022

 

Poskytnutá informace dne 27. září 2022

 
 
 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 27. září 2022 požadované informace:

Předmětné ohlášení porušení zabezpečení Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ohlášení“) je u Úřadu pro ochranu osobních údajů vedeno ve spise sp. zn. UOOU-03176/22. Úřad pro ochranu osobních údajů se ohlášením zabýval a neshledal v daném případě systémové porušení povinností správce a tedy důvod pro uplatnění dozorových nebo nápravných pravomocí, proto bylo ohlášení odloženo a o této skutečnosti byl sepsán úřední záznam o odložení ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů čj. UOOU-03176/22-2 (dále jen „záznam o odložení“). Obsah záznamu o odložení je součástí dokumentu nazvaného „Podnět směřující proti Ministerstvu práce a sociálních věcí pro zpřístupnění osobních údajů ze soudního spisu 3. osobě – sdělení“, čj. UOOU-03130/22-2 ze dne 27. září 2022, který žadatel obdržel jako podatel podnětu k prošetření podezření ze spáchání přestupku, eventuálně trestného činu podle § 180 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterého se mělo podle žadatelova podání dopustit Ministerstvo práce a sociálních věcí ve věci, která je předmětem ohlášení.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém