Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2008 > Tisková zpráva 23. 4. 2008

 

Poskytnutá informace dne 28. dubna 2020 - archiv dokumentů

 
 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 28. dubna 2020 následující informace ve vztahu k ingerenci v projektu "chytrá karanténa" a informacím uvedeným na svých webových stránkách

Jaké konkrétní dokumenty Úřad po ministerstvu zdravotnictví požadoval?

  • Smlouvu (popř. smlouvy) s poskytovateli/provozovateli TTC, případně dalšími zapojenými; 
  • Pracovní postupy (manuály, pokyny, vnitřní pokyny atp.), jimž se řídí epidemiologické šetření v případě, že mají být využity údaje o použití bankovních karet nebo údaje o pohybu osoby používající mobilní telefon; 
  • Resortní pokyny k postupu ministerstva a krajských hygienických stanic při epidemiologickém šetření a dokument detailně popisující úlohu a činnosti ministerstva; 
  • Smlouvu s PwC o „auditování“ epidemiologického šetření ke Covid-19.     
 

Byly požadované dokumenty Úřadu předloženy?

Ministerstvo v reakci poskytlo informace, podklady a dokumenty na základě žádosti Úřadu.


Vypracovalo ministerstvo zdravotnictví pro systém „chytré karantény“ posouzení vlivu na ochranu osobních údajů? A bylo vypracováno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů případně také pro mobilní aplikaci tzv. eRoušky?

Úřad těmito informacemi primárně nedisponuje. V tomto je nezbytné se obrátit na ministerstvo zdravotnictví, jakožto povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 

  

Bylo posouzeni vlivu na ochranu osobních údajů Úřadu předloženo, a pokud ano, kdy k tomu došlo?

Ne, tento materiál předložen Úřadu nebyl. 


Pokud posouzení vlivu na ochranu osobních údajů bylo zpracováno, žádám zdvořile o poskytnutí tohoto dokumentu. 

Toto posouzení Úřad doposud nemá k dispozici, viz předchozí odpověď.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém