Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení > Jak se bránit nevyžádaným e-mailům

 

Poskytnutá informace dne 28. května 2021

 
 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 28. května 2021 požadované informace:  
  • Od nabytí účinnosti GDPR (tj. od 25. května 2018) do 30. dubna 2021 evidujeme 338 stížností, v nichž předmět stížnosti souvisel s povinnostmi správce dle čl. 32 GDPR (pozn. v řadě případů tyto stížnosti nebyly posouzeny jako důvodné, často se jednalo o ad hoc jednání zaměstnance správce).  
  • Od nabytí účinnosti GDPR do 30. dubna 2021 evidujeme 1065 ohlášení správců dle čl. 33 GDPR.  
  • Od nabytí účinnosti GDPR do 30. dubna 2021 je počet udělených pokut 12, jejich celková výše činí 515 000 Kč a nejvyšší uložená pokuta v souvislosti s porušením zabezpečení osobních údajů činí 180 000 Kč.  
  • Od nabytí účinnosti GDPR do 30. dubna 2021 je počet zahájených kontrolních činností 33, počet uložených nápravných opatření 4 a počet zahájených řízení o sankci ve věcech zabezpečení osobních údajů činí 23. K uvedenému lze uvést, že do počtu „zahájených řízení o sankci“ byly uvedeny i řízení, která skončila napomenutím či upuštěním od potrestání.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém