Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Poskytnutá informace dne 30. března 2022

 
 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 30. března 2022 požadované informace:  

Na dodržování ochrany osobních údajů zaměstnanců provedl Úřad pro ochranu osobních údajů tento počet kontrol v jednotlivých letech:          
  • 2017: 3                                                                                        
  • 2018: 1                                                                                       
  • 2019: 0                                                                                       
  • 2020: 1                                                                                       
  • 2021: 2 
Pro úplnost je však nezbytné poskytnutou informaci doplnit o skutečnost, že primární působnost ve věci ochrany osobních údajů zaměstnanců náleží inspekci práce.  Počet kontrol na dodržování ochrany osobních údajů zaměstnanců zahájených Úřadem na základě podnětu/stížnosti v jednotlivých letech:                                           

  • 2017: 3                                                                                        
  • 2018: 0                                                                                        
  • 2019: 0                                                                                        
  • 2020: 1                                                                                        
  • 2021: 2 
Vzhledem k tomu, že vymezení 2 dotazů požadovaných informací bylo obecné, neboť nebylo zřejmé, zda tyto dotazy mají mít souvislost (časovou a i věcnou) s otázku č. 1 či nikoliv, byl žadatel vyzván v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. k upřesnění žádosti o poskytnutí informace.  Jelikož žádost nebyla upřesněna do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) in fine zákona č. 106/1999 Sb.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém