Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Poskytnutá informace dne 4. května 2022

 

Poskytnutá informace dne 4. května 2022

 
 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 4. května 2022 požadované informace:  

Systemizované služební místo ID 30093358 je zařazeno ve 14. platové třídě dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení č. 304/2014 Sb.“), a v souladu s § 3 nařízení č. 304/2014 Sb. je státní zaměstnanec zařazen do platového stupně dle započitatelné praxe. Základní plat státního zaměstnance je poté stanoven na základě platové třídy a platového stupně dle příslušné tabulky v Příloze č. 2 k nařízení č. 304/2014 Sb. 

Osobní příplatek je zpravidla v Úřadu pro ochranu osobních údajů přiznán po provedení prvního služebního hodnocení dle § 155 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 234/2014 Sb.“). Jeho výše může být následně upravena v návaznosti na výsledek služebního hodnocení příslušného státního zaměstnance. Výše osobního příplatku není spojena primárně s atributem systemizovaného služebního místa, nýbrž s konkrétními služebními výsledky státního zaměstnance. 

Mimořádné odměny jsou zpravidla v Úřadu pro ochranu osobních údajů vypláceny 2 x ročně v návaznosti na plnění zvlášť významných a mimořádných úkolů konkrétními státními zaměstnanci. Mimořádná odměna není spojena se systemizovaným služebním místem, ale se služebními výsledky konkrétního státního zaměstnance v návaznosti na rozpočtové možnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů poskytuje státním zaměstnancům poukázky na stravování a nepeněžní příspěvek zaměstnavatele na kulturu, sport či rekreaci. S konkrétní výší daných benefitů a podmínek, za kterých je benefit poskytnut, je státní zaměstnanec seznámen při přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo, případně v průběhu výběrového řízení. 

Pevná pracovní doba je pro celý Úřad pro ochranu osobních údajů stanovena od 7:30 do 16:15 ve dnech pondělí až čtvrtek a od 7:30 do 15:00 v pátek. 

Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o služební místo, řídí se možnost vykonávat státní službu z jiného místa § 116 a § 117 zákona č. 234/2014 Sb.   

Na základě stížnosti žadatele byla poskytnutá informace dne 30. června 2022 doplněna takto: 

Státním zaměstnancům je poskytován peněžní příspěvek na stravování, a to ve formě stravenek v nominální hodnotě 137 Kč, přičemž státní zaměstnanec hradí 18 Kč, zbylá hodnota stravenky je hrazena poměrně služebním úřadem a z fondu kulturních a sociálních potřeb. Dále Úřad pro ochranu osobních údajů poskytuje státním zaměstnancům nepeněžní příspěvek na kulturu, sport a rekreaci, a to ve formě plně hrazených poukázek FokusPass nebo částečně hrazené MultiSport karty, dle preferencí státního zaměstnance. Nepeněžní příspěvek na kulturu, sport a rekreaci je v případě obou forem tohoto benefitu poskytován služebním úřadem shodně v úhrnné výši 3.600 Kč ročně.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém