Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Archiv informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb. > Rok 2021

 

Poskytnutá informace dne 5. ledna 2021

 
 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 5. ledna 2021 následující informace:

Od účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), bylo dosud řešeno u subjektů, které mají veřejnoprávní povahu (obce, úřady, o atd.) a jejich příspěvkové organizace MŠ a ZŠ, 11 přestupků. Nejčastěji se jednalo o porušení práv subjektu údajů, právního důvodu zpracování a zabezpečení osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že dále provedené vymezení požadovaných informací bylo obecné, neboť není zřejmé, zda bylo požadováno poskytnutí informací o počtu odvolání proti Úřadu pro ochranu osobních údajů jako povinného subjektu, nebo informaci o počtu odvolání dle § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. (Nelze-li podle § 178 správního řádu nadřízený orgán určit, rozhoduje v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti Úřad pro ochranu osobních údajů) a dále není zřejmé, za jaké časové období vydání této informace bylo požadováno, byl žadatel vyzván v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. k upřesnění žádosti o poskytnutí informace. 

Jelikož žádost nebyla doupřesněna do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. b) in fine zákona č. 106/1999 Sb.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém