Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení > Jak se bránit nevyžádaným e-mailům

 

Poskytnutá informace dne 6. ledna 2021

 
 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 6. ledna 2021 následující informace:

  • V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 zahájil Úřad pro ochranu osobních údajů ve školách 4 kontroly, přičemž ukončené byly 4 kontroly. 
  • V období od 1. 1. 2020 do 18. 12. 2020 byly Úřadem pro ochranu osobních údajů zahájeny ve školách 3 kontroly, přičemž ukončené byly dosud 2 kontroly
  • Za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 eviduje Úřad pro ochranu osobních údajů 26 stížností, které směřovaly na postup škol (různých stupňů) při zpracování údajů. V období od 1. 1. 2020 do dne 18. 12. 2020 eviduje Úřad pro ochranu osobních údajů 28 stížností týkajících se školství.
  • Za roky 2019 a 2020 Úřad pro ochranu osobních údajů neuložil pokutu subjektu, který by působil ve školství jako škola nebo zřizovateli v souvislosti se školstvím. Vzhledem k tomu, že školy patří mezi tzv. veřejné subjekty či orgány veřejné moci, které jsou od 24. dubna 2019, tj. účinností zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vyňaty z možnosti ukládat jim správní tresty, nemohly být ani pokuty uloženy (§ 62 odst. 5 zákona č. 110/2019 Sb.) Tomu odpovídal i postup Úřadu např. č. j.  UOOU-01131/19-3  nebo č. j. UOOU-01132/19-3.  
  • Úřad vedl několik řízení se subjekty působícími ve školství, musel však upustit od uložení správního trestu.
  • Řízení bylo vedeno pro přestupky dle § 62 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 110/2019 Sb. (č. j. UOOU-01131/19-3) a § 62 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb. (č. j. UOOU-01132/19-3). 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém