Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Poskytnutá informace dne 6. září 2022

 

Poskytnutá informace dne 6. září 2022

 
 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 6. září 2022 požadované informace:  

Úřad pro ochranu osobních údajů sděluje, že kamerové systémy u komunikací řešil na základě podnětů a stížností podaných subjekty údajů a v žádném případě nebyly shledány důvody zahájení správního řízení z moci úřední. Současně byla ověřována legalita zpracování osobních údajů v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti obecní/městskou policií a Policií České republiky inspektory Úřadu a nebyl zjištěn rozpor s příslušnou právní úpravou. Anonymizovaný seznam podaných podnětů a stížností byl poskytnut v příloze. 

Úřad pro ochranu osobních údajů dále řešil kamerové systémy u komunikací a nad dálnicemi v rámci své kontrolní činnosti, kdy proběhla kontrola u třech velkých statutárních měst, avšak pouze v jediném případě bylo kontrolou zjištěno částečné pochybení v plnění povinností podle čl. 30 GDPR. K těmto kontrolám je nutné uvést, že byly zaměřeny na kamerový systém daného města jako celek, tj. nikoli pouze ve vztahu ke kamerám na komunikacích či kamerám disponujícím funkcí rozpoznávání registrační značky.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém