Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Poskytnutá informace dne 8. února 2022

 
 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 8. února 2022 požadované informace:  

Úřad pro ochranu osobních údajů v roce 2021 obdržel v souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerových záznamů 233 stížností a podnětů. 

Na základě obdržené stížnosti/podnětu podle předchozího bodu Úřad pro ochranu osobních údajů zaslal 123 žádostí o vyjádření správcům (provozovatelům kamer), přičemž pro úplnost dodává, že v údaji nejsou obsaženy počty všech odeslaných upozornění provozovatelům kamer na možné porušení GDPR. 

Na základě vyjádření správců (provozovatelů kamer) podle bodu 2 Úřad pro ochranu osobních údajů odložil 122 stížností a podnětů, 1 stížnost není ke dni poskytnutí informace uzavřena. Nad rámec výše uvedeného Úřad doplňuje, že v roce 2021 probíhalo celkem 6 kontrol týkajících se kamerových systémů, s ohledem na uvedená kritéria v žádosti o informaci však tyto nespadají do definovaných otázek. Dvě kontroly (z uvedených) byly zahájeny na základě podnětu/stížnosti z roku 2020, jedna kontrola byla zahájena na základě podnětu z roku 2021, avšak bez výzvy specifikované v otázce č. 2, a tři kontroly byly zahájeny na základě vlastních poznatků Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém