Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Archiv informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb. > Rok 2020 > Poskytnutá informace dne 9. června 2020

 

Poskytnutá informace dne 9. června 2020 - archiv dokumentů

 
 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 9. června 2020 následující informace: 

Bylo ke dni zodpovězení této žádosti o informaci zahájeno přezkumné řízení dle § 16b InfZ? 
Ano.   

Jestliže je odpověď na první otázku kladná, pak prosím o zodpovězení,  zda tak bylo učiněno vůči veřejné instituci ve smyslu § 2 odst. 1 InfZ. 
Ano.   

Je-li odpověď na otázku třetí kladná, pak prosím sdělte informaci, zda bylo Vaše rozhodnutí napadeno žalobou ve správním soudnictví. 
Úřad nebyl dosud informován o podání žaloby proti jeho rozhodnutí – resp., není nám známo, že by byla podána žaloba proti tomuto rozhodnutí.   

Má-li Váš úřad k dispozici, či byl-li jím vydán, interní pokyn, případně interní doporučení ve vztahu k § 16b InfZ, prosím o jeho zaslání. 
Úřad nevydal žádné doporučení ani interní pokyn.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém