Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Archiv informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb. > Rok 2016 > Poskytnutí informace o dotazu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy týkající se zpřístupňování a zveřejňování informací o výsledcích maturitních zkoušek ze dne 19. dubna 2016

 

Poskytnutí informace o správním řízení Úřadu ze dne 24. března 2016

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. dubna 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel mimo jiné  požadoval poskytnutí informace o tom, zda došlo ke zrušení pravomocného rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-04443/13-18 ze dne 11. září 2013. Dále požadoval informaci týkající se konkrétních zaměstnanců, kteří jsou za protiprávní jednání vymezené v uvedeném rozhodnutí odpovědní.   

Dne 24. března 2016 bylo žadateli sděleno, že ke zrušení uvedeného rozhodnutí nedošlo. Následně mu bylo sděleno, že odpovědnost za správní delikt podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je odpovědností objektivní, tedy bez ohledu na zavinění. Odpovědným subjektem je přitom pouze účastník řízení. Další podrobnosti v rámci řízení nebyly zkoumány, neboť jsou z hlediska jeho předmětu pro Úřad bez významu.   

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém