Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Poskytnutí informace o správním řízení Úřadu ze dne 28. června 2016

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. června 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se správního řízení vedeného Úřadem.   

Dne 28. června 2016 byla žadateli poskytnuta následující informace:

Dle rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-12058/14-111 ze dne 20. ledna 2016 společnost Alsami, s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha 1, IČO: 28443462, spáchala správní delikt podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), neboť opakovaně šířila obchodní sdělení bez souhlasu adresátů. Za toto jednání jí byla uložena sankce ve výši 100.000 Kč. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. února 2016.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém