Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Poskytnutí informace o výsledcích finančních kontrol ze dne 9. srpna 2016

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. července 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se požadavku na poskytnutí ročních zpráv o výsledcích kontrol podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Dne 9. srpna 2016 poskytl Úřad žadateli roční zprávy o výsledcích kontrol za roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015. Dále mu sdělil, že s ohledem na skutečnost, že spisový a skartační plán Úřadu stanoví pro tento typ dokumentů skartační lhůtu 10 let, nemá už Úřad starší zprávy k dispozici; ani v předchozích letech však nebylo obsahem těchto zpráv závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole. 

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém