Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Archiv informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb. > Rok 2016 > Poskytnutí informace o webových stránkách Úřadu ze dne 9. září 2016

 

Poskytnutí informace o webových stránkách Úřadu ze dne 9. září 2016

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 31. srpna 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se požadavku na poskytnutí informací o webových stránkách Úřadu.

Dne 9. září 2016 poskytl Úřad žadateli následující informace:

K dotazu, zda jsou webové stránky Úřadu spravovány zaměstnancem nebo externím dodavatelem služeb, mu bylo sděleno, že webové stránky Úřadu jsou spravovány vlastními zaměstnanci. Externí dodavatel Úřadu poskytuje pouze licence k redakčnímu systému.  

K dotazu, jakou částku ročně vynakládá Úřad na správu těchto stránek, mu bylo sděleno, že Úřad vynakládá ročně 14.430 Kč s DPH za údržbu a technickou podporu jednotlivých modulů redakčního systému (viz Smlouva o provozu systému vismo služby společnosti  WEBHOUSE, s.r.o.).

K žádosti o  sdělení názvu společnosti a IČO tohoto dodavatele, jde-li o externího dodavatele, mu bylo sděleno, že informace o externím dodavateli je uvedena v zápatí webové stránky. Jedná se o společnost WEBHOUSE, s.r.o., IČO: 25327054.

K žádosti o poskytnutí kopií veškerých smluv, které s příslušným externím dodavatelem Úřad uzavřel, mu byly poskytnuty následující dokumenty.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém